fbpx

İsviçre

Published on Aralık 17th, 2018 | by Avrupa Forum 1

0

SYKP Avrupa Zürih’te Yaşayan Marksizm Sempozyumu düzenledi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa İsviçre’nin Zürih kentinde 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde iki gün devam eden Yaşayan Marksizm sempozyumu düzenledi.

Marx’ın 200. Doğum yılı vesilesiyle yıl boyu devam ettirilen Yaşayan Marksizm tartışmalarının final oturumu olarak düzenlenen sempozyumda,iki gün boyunca yedi oturum gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan SYKP kurucu eş başkanı Tuncay Yılmaz, proletarya sosyalizmi perspektifiyle hareket eden Marksistlerin Sarı Yeleklilerden Rojava’ya, dünya sathında artarak devam eden kadın hareketlerinden ekoloji mücadelelerine tüm toplumsal mücadele dinamikleriyle Marksizmin ilişkilenme kapasitesini, rezonans – ittifak potansiyellerini açığa çıkartmakla yükümlü olduğunun belirtti. Sosyalist Yeniden Kuruluş fikrinin ve örgütlenmesinin bizzat bu iddiayla ortaya çıktığını ve SYKP’nin bu iddiayı hayata geçirmek için çabalayan komünist öznelerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, bir yandan pratik politikanın gereklerini yerine getirmeye çabalarken diğer yandan da teorinin önündeki engelleri temizlemekle yükümlü olduklarını söyledi.

Yedi Oturumda Marksizm

Sempozyumun “Marx’ın işçi sınıfı: devrimci mi işbirlikçi mi?” başlıklı ilk oturumunda ekonomist İbrahim Okçuoğlu ve Dr. Tolga Tören Marksizmin işçi sınıfını ele alış biçimini ve işçi sınıfının kapitalizm karşıtı mücadelede güncel pozisyonunu tartışan sunumlar gerçekleştirdiler.

SYKP kurucularından Mahir Sayın “Yapay Zeka / Endüstri 4.0 Marx’ın işçi sınıfına karşı mı” oturumunda üretimin yapısındaki dönüşümlerin sınıf mücadelesine yansımalarını, egemenler arasındaki çatışmalara etkilerini ve Marksistlerin bu gelişmelere karşı tutumunun ne olması gerektiğini anlatan bir sunum yaptı.

Barış Akademisyenlerinden Nevra Akdemir ise “Marksizm ve Feminizm, nereye kadar birlikte?” başlıklı sunumunda Kapitalizm ve patriarka çözümlemeleri üzerinden feminist mücadelenin perspektiflerini, Marksizmle ilişkilerini ve eleştirilerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun 1. Günün son oturumunda Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim elemanı sosyolog Nazan Üstündağ ve SYKP kurucu eş başkanı Tuncay Yılmaz Marksizm ve Anarşizm arasındaki tarihsel tartışmalar ışığında Zapatistalar, MST, Rojava, sarı yelekliler, işgal hareketleri gibi toplumsal mücadelelere bu iki paradigmanın yaklaşım tarzları üzerine sunumlar yaptılar.

Ekoloji, Din, Ulusal Sorun

İkinci gün devam eden sempozyum HDP Ekoloji Meclisi ve SYKP Parti Meclisi üyesi Fatoş Osmanağaoğlu’nun “Marksizm ve ekoloji” sunumuyla başladı. Osmanağaoğlu sunumunda ekoloji mücadelesinin perspektiflerini ve Marksizmin tarihsel ve güncel olarak bu mücadeleye yaklaşımı üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Günün ikinci oturumunda SODAP çevresinden siyasetçi yazar Mehmet Yılmazer ‘Marksizm ve Din” konusunu ele alan bir konuşma yaptı. Konu, Dinlerin ortaya çıkışından Marx’ın/Marksizmin din olgusuna yaklaşımına, bugün yeniden canlandırılmakta olan din olgusundan sosyalistlerin iktidarlaşmamış ya da inanç kategorisinden konuşuyor olsalar da ezilenlerden yana taraf tutan akımlara yaklaşımına geniş bir çerçevede ele alındı.

Sempozyumun son oturumunda ise gazeteci yazar Gökcan Aydoğan ve SYKP kurucularından, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü “Marksizm ve Ulusal Sorun” başlığını irdeleyen sunumlar gerçekleştirdiler. Aydoğan Marx’ın Polonya’dan İrlanda’ya, Hindistan’tan Rusya’ya ulusla meseleye yaklaşım metodu üzerinden sonrasında Lenin, Lenin, Stalin ve ikinci, üçüncü enternasyonallerin ulusal soruna bakışına geniş bir sunum yaptı. Kürkçü ise daha çok Marksizmin ulusal soruna yaklaşımını Rojova ve Kürt hareketi bağlamında ele aldı.

Sempozyum, SYKP Avrupa adına yapılan kapanış konuşmasıyla sonlanırken, çeşitli başlıklar üzerinden teorik tartışmaları sürdürecek organizasyonlar yapmaya devam edileceği belirtilerek, iki günlük Marksizm sempozyumundaki sunumların da kısa süre içerisinde kitaplaştırılacağı belirtildi.

AF Haber Merkezi  

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑