fbpx

Avrupa

Published on Ekim 13th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

SYKP Avrupa 6. Olağan Genel Kongresini gerçekleştirdi

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa örgütü 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde İsviçre’nin Luzern şehrinde 6. Olağan kongresini gerçekleştirdi. Parti Avrupa Eşsözcülüğüne sürgündeki Barış Akademisyenlerinden Nevra Akdemir ve Selim Ünay’ın seçildiği kongre “Pandemik Kapitalizme karşı demokrasi ve sosyalizm mücadelesini hep birlikte büyütelim!” çağrısıyla bir sonuç metni yayımladı.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E), Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF), Kürdistan Komünist Partisi, Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP), Nor Zartonk- Avrupa örgütleri ve Komün dergisi Almanya okurlarının kutlama mesajı gönderdiği kongreye SYKP Eş Genel Başkanları Canan Yüce ve Cavit Uğur da online olarak bağlanarak birer konuşma gerçekleştirdiler.

10 Ekim katliamında yitirilenleri, ölüm yıldönümleri nedeniyle enternasyonalist devrimci Che Guevera’yı, Doktor Hikmet Kıvılcımlı’yı, Behice Boran’ı ve idam sehpasında dahi baş eğmeyen Necdet Adalı’yı anarak başlayan kongrede virüsü pandemiye çeviren kapitalizm ile baş etmenin yolunun komplo teorilerinden medet ummaktan değil, örgütlü anti kapitalist mücadeleyi büyütmekten geçtiğine işaret edilerek;

–             Özellikle göçmenlere ama aynı zamanda her türlü farklılıklara, özgürleşme, bağımsızlaşma, eşitlenme çabalarına karşı yükseltilen ırkçılığa;

–             Kriz sürecini kadınların aleyhine işleten Patriarkaya;

–             LGBTİQ+ların hayatlarını kabusa çeviren Heteroseksizme ve Heteronormativiteye;

–             Doğa-insan bütünlüğünü hiçe sayan kar ve insan merkezli ekolojik yıkıma;

–             Reel sosyalizmin çözülüşünden sonra emperyalist odaklar arası yükselen yeni paylaşım ve hegemonya mücadelesinin yol açtığı savaşlara;

–             Pandemiyi kontrol toplumuna geçişte bir fırsat olarak değerlendirmek isteyen kapitalizmin, otoriter, totaliter ve faşizan yönelimlerine;

–             Endüstri 4.0 ve yapay zeka uygulamalarıyla sömürüyü derinleştiren neoliberal politikalara ve kapitalist sistemin bütününe karşı mücadele kararları alarak, bu kararları hayata geçirmek üzere taktik, politik ve örgütsel planlamalar yapıldığı duyuruldu.

SYKP Avrupa Örgütünün 6. Olağan Genel Kongresinin ardından yayımladığı sonuç metninin tamamı şöyle:

SYKP Avrupa 6. Olağan Kongresi Sonuç Metni

Pandemik Kapitalizme karşı demokrasi ve sosyalizm mücadelesini hep birlikte büyütelim!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Avrupa Örgütü olarak 6. Olağan Kongremizi 10-11 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdik. Pandeminin ve pandemiyi çürümüş iktidarını korumak için muhaliflere karşı bir enstrüman olarak kullanan kapitalizmin kısıtlarına rağmen, İsviçre Luzern’de, altı aylık ertelemenin ardından kongremizi fiziki ve dijital alanı bir arada kullanarak kongremizi tamamladık. 10 Ekim katliamında yitirdiklerimizi, ölüm yıldönümleri nedeniyle enternasyonalist devrimci Che Guevera’yı, Doktor Hikmet Kıvılcımlı’yı, Behice Boran’ı ve idam sehpasında dahi baş eğmeyen Necdet Adalı’yı anarak başlayan kongremize İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda, Yunanistan’dan katılım gerçekleşti. Ayrıca Türkiye’den Eş Genel Başkanlarımız Canan Yüce ve Cavit Uğur da online bağlanarak birer konuşma yaptılar.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E), Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF), Kürdistan Komünist Partisi – Avrupa, Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP), Nor Zartonk- Avrupa örgütleri de gönderdikleri mesajlarla kongremizi selamlayarak birlikte mücadele inancımızı güçlendirdiler.

Parti kurullarının da yeniden seçildiği kongremizde önümüzdeki süreçte SYKP Avrupa Eşsözcülüğünü yürütmek üzere Barış Akademisyenlerinden Nevra Akdemir ve Selim Ünay seçildi. Avrupa Koordinasyonuna ise Seher Ateş, Osman Çağköylü, Gülşen Yılmaz, Mulla Kartal, Olga Kasman, Tuncay Yılmaz seçildiler. Etik Kurula Fahriye Usta, Adnan Kimyon, Deniz Kantar seçilirken, Avrupa Forum Yayın kurulu için de Zöhre Göçmen, İsa Artar, Gizem Kul, Mehmet Ali Ayan, Deniz Kantar, Arjin Uslu, Fahriye Usta, Mert Kıllık, Nevra Akdemir, Recai Mehmetoğlu belirlendi.

Yeni Eşsözcüler Nevra Akdemir ve Selim Ünay

***

Kongrede önümüzdeki iki yıl için belirlenen genel siyasal mücadele hattı şöyle:

İktidarını devam ettirebilmek için bio-politikayı da etkin şekilde kullanan kapitalizm, gerek virüsün vahşi hayvanlardan insana geçmesinde, gerekse de lokal olarak çözülebilecek bu sorunun küresel bir salgına, pandemiye dönmesinde birinci dereceden sorumludur. Doğa-insan-hayvan bütünlüğünü ve dengesini hiçe sayan, merkezine sadece tekelci sermayenin ve onların hükmettikleri devletlerin çıkarlarını koyan kapitalist sistem, freni boşalmış kamyoncasına gezegenimiz bir yok oluşa doğru sürüklüyor.

Artık herkesin gözü önünde cereyan eden bu yıkım için insanlıktan rıza üretme kapasitesini yitiren kapitalizm, var kalabilmesinin yolunu tüm dünyada otoriter, totaliter ve faşist iktidarları devreye sokmakta buluyor. Bu yönetim tercihinin gereği olarak dönemin ideolojik atmosferi her zamankinden daha fazla cinsiyetçilik, ırkçılık, ayrımcılık, heteroseksizm, şovenizm, dincilik, muhafazakarlık, doğa katliamı, savaş ve sömürüyle şekilleniyor.

Bu tablodan Türkiye’nin payına ise en ağır sonuçlar düşüyor. AKP-MHP iktidarı ve bu faşist iktidarı hala “vurucu güç” olarak kullanan hakim oligarşik ortakları Ergenekon ve büyük sermaye, ülkeyi adım adım faşizme, çatışma ve kutuplaşmaya, içerde ve dışarda savaşa taşıyor.

Yaklaşık bir asırlık Cumhuriyet boyunca iktidarların “baş düşman” mertebesinden aşağıda ele almadığı Kürt Halkının eşitlik ve özgürlük mücadelesi, bugün tüm dünya güçlerinin dahil olduğu bir aşamaya ulaştı. Türkiye egemenleri hem ülke sınırları içerisinde hem de tüm bölgede Kürt Halkının tek bir kazanım elde etmemesi, kolektif hak ve statü sahibi olmaması için şovenizm ve savaş politikalarını en üst düzeyde uyguluyor, bütün ülkeyi bir kaosa sürüklemekten kaçınmıyor. Dünya konjonktüründen de destek bulan bu şovenist, saldırgan iktidar, bölgedeki kaotik durumu fırsata çevirmek için sermaye ve Ergenekon’un da desteğini alarak içerde ve ülkenin dört bir yanında çatışma, savaş ve işgal politikalarına devreye sokuyor. Otoriterleşme, kutuplaşma, yoksullaşma, cinsiyetçileşme, dincileşme/mezhepçileşme, doğa katliamı ve azgın bir sömürü yaratan bu politik yönelim koşar adım faşizmle kendini tamamlamaya çabalıyor.

Bütün bu gelişmeler kimi ekonomik, kimi ekolojik, kimi insani, kimi de siyasi nedenlerle milyonlarca insanın evlerinden, yurtlarından, yaşam alanlarından göç etmesine sebep oluyor. İnsanlık tarihinin en büyük göç dalgasına şahit oluyoruz. Pandemi sürecinin kısıtlamaları göç dalgasını geçici olarak yavaşlatsa da her gün binlerce insan daha güvenli saydıkları ülkelere, çoğunlukla da kapitalist merkez ülkelere doğru yola çıkıyor. Göç yollarında yaşamlarını yitirmeyip hedeflerine ulaşabilenler bu kez de orada yeni bir cehennemler, ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme ve cinsiyetçilikle karşı karşıya kalıyorlar. Ve tablonun en ağır bedelini şüphesiz ki kadınlar ve çocuklar ödemek zorunda kalıyorlar.

Ve elbette hem dünya genelinde hem de Türkiye’deki bu gelişmelere karşı direniş de durmuyor, her türlü baskı ve şiddete rağmen binbir yaratıcı yolla ezilenler ve emekçiler bu gidişata direniyorlar.

SYKP Avrupa kongresi gidişattaki bu olağanüstü durumu ayrıntılarıyla irdeleyerek, gezegenimizin ve insanlığın bundan sonraki yaşam formunda maksimum düzeyde belirleyici olacağını düşündüğümüz içinden geçmekte olduğumuz şu günlerde, bütün ezilenlere ve emekçi halklara küresel düzeyde bir karşı koyuşu örgütleme çağrısında bulunuyoruz.

Yaşanılan bu kritik kesişme, üst üste düşme, iç içe geçme anında, acil demokratik görevlerle kapitalist sistemi aşarak sosyalizmi kurma mücadelesi her zamankinden daha fazla birbirine yakınlaşmış durumda. Gerek İlerici Enternasyonal gibi uluslararası örgütlenmelerle acil demokratik, anti-kapitalist, sosyalizan mücadeleleri, gerek kimi mücadele alanlarının kendi içlerindeki enternasyonalleşmeleri ve gerekse de komünist hareketin yeniden kuruluşçu bir perspektifle uluslararası örgütlenmesine ihtiyacını öncelikli görevler listemizin en üst sıralarına yazıyoruz.

Kongremiz; virüsü pandemiye çeviren kapitalizm ile baş etmenin yolunun komplo teorilerinden medet ummaktan değil, örgütlü anti kapitalist mücadeleyi büyütmekten geçtiğine işaret ederek;

  • Özellikle göçmenlere ama aynı zamanda her türlü farklılıklara, özgürleşme, bağımsızlaşma, eşitlenme çabalarına karşı yükseltilen ırkçılığa;
  • Kriz sürecini kadınların aleyhine işleten Patriarkaya;
  • LGBTİQ+ların hayatlarını kabusa çeviren Heteroseksizme ve Heteronormativiteye;
  • Doğa-insan bütünlüğünü hiçe sayan kar ve insan merkezli ekolojik yıkıma;
  • Reel sosyalizmin çözülüşünden sonra emperyalist odaklar arası yükselen yeni paylaşım ve hegemonya mücadelesinin yol açtığı savaşlara;
  • Pandemiyi kontrol toplumuna geçişte bir fırsat olarak değerlendirmek isteyen kapitalizmin, otoriter, totaliter ve faşizan yönelimlerine;
  • Endüstri 4.0 ve yapay zeka uygulamalarıyla sömürüyü derinleştiren neoliberal politikalara ve kapitalist sistemin bütününe karşı mücadele kararları alarak, bu kararları hayata geçirmek üzere taktik, politik ve örgütsel planlamalar yaptı.

SYKP Avrupa Koordinasyonu

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑