fbpx

Yazarlar

Published on Eylül 26th, 2019 | by Avrupa Forum 20

0

Fransa’ya “Kara Aralık” geliyor! – L.Michel DESTAN

Fransa’da emekçiler, hak arama mücadelesinde kısmen sakin bir yaz dönemini geride bıraktı. Hemen ardından yapılan sokak gösterileri, eylem ,grev ve çatışmalar ile yeni döneme hızlı bir giriş yapıldı. RATP çalışanları, demiryolu işçileri, öğretmenler, posta işçileri, acil servis çalışanları, hizmet sektörü çalışanları, işçi sınıfı mahallelerindeki direnişler, küçük iş yerleri çalışanları grevleri ve son olarak iklim adaleti için harekete geçen gençlik…Fransız burjuvazisi ve Macron için “winter is coming!”.

Sonbaharda hızlı bir şekilde saldırı paketlerini hayata geçirmeye çalışan Macron’nun karşısına barikat olmaya çalışan emekçiler ilk grevlerinde yüzde 90 katılım ile son yılların en büyük grevini gerçekleştirdi. 13 Eylül günü gerçekleşen grevin mimarı RATP çalışanlarıydı.

Macron hükmetinin ekonomik ve siyasi yaptırımlarına karşı 2018 yılından beri farklı hareketler ve sendikalar mücadele cephesinin ön mevzilerinde.

1968 yılından bu yana hükumeti en çok sıkıştıran ve radikal eylemleriyle gündemden düşmeyen Sarı Yelekliler eylemlerinin 45. haftasında sıkı bir dönüş yaparak polis ile çatıştı ve antikapitalist taleplerini ön plana çıkardı.

Bir önceki eğitim yılında eğitimcilerden oluşan Kırmızı Kalemliler Kolektifi grev ve direnişler örgütledi.

Keza demiryolu işçilerinin uzun soluklu grevi halen yeni grevlerin tetikleyicisi durumunda.

Daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak ve iyi çalışma koşulları isteyen acil servis çalışanlarının direnişi kesintisiz devam ediyor.

Ekolojik kriz ve iklim değişimi grevleri farklı kesimleri bir araya getirirken yeni bir gençlik hareketinin ve mücadelesinin doğuşuna zemin hazırlamaya devam ediyor.

Sarı Yelekliler’den esinlenerek kendilerini Kara Yelekliler diyen kağıtsızlar hareketi etkinliğini koruyarak son dönemlerde kağıtsız posta çalışanları olarak grevleriyle daha çok gündemde yer almaya başladılar.

Feminicide(kadın kırımı) karşıtı eylemler artarken kadınlar önümüzdeki kadın grevi için hazırlıklara başladı.

Dünyanın en güçlü ekonomiye sahip ülkelerden biri olan Fransa’da kapitalist saldırılara karşı verilen ve verilmeye devam edilen mücadelelerin parçalı ve farklı tarihlerle farklı sektörlerde eyleme konu olması elbette ki kazanımların önünde bir handikap olarak durmaktadır.

Sarı Yelekliler’in eylem kararlılığı, Macron ve sistem karşıtı sloganlar atarak sokakları canlı tutan eylemler tek başına burjuvazinin kasasını yeterince sarsmıyor.

Demiryolu işçilerinin beş ayı süren haberli,programlı grevleri patronlara manevra yapma zamanı tanıdı. Sendikaların yürüttüğü strateji, plan ve eylem taktikleri kendi üyeleri tarafından eleştirilerin odağı oldu. Bürokratik sendika yöneticiliğine karşı tabandan güçlü bir itirazın halen örgütlenemeyişi de devletin ve patronları ekmeğine yağ sürmeye devam ediyor.

Sendikalar Sarı Yelekliler Hareketine mesafeli yaklaşarak ve radikal eylemlerini eleştirirken, devlet şiddetine ve baskısına karşı harekete geçmediler. Sessizliğe gömülen sendika yöneticileri devletin gösteri ve eylem özgürlüğüne yönelik baskı ve şiddetine karşı herhangi bir eylem planı çıkarmadılar.

Sendika bürokrasisine karşı tabandan başlayan hareketin sendikasız öfkeli kesimle birleşmesinin koşulları sokak hareketleri ile örülmeye başlandı.

Tüm bunlardan yola çıkılarak Macron hükümetine ve kapitalistlere geri adım attırmanın tek yolunun parçalı grev ve eylemlerin yerine genel grev ve eylemlerin geçmesini örgütlemek olduğu işçi sınıfı arasında olgunlaşan bir anlayışa dönüşüyor.

Son dönemlerde yapılan kitle eylemlerinde genel ve süresiz grev çağrıları artmaya ve buna yönelik zemin yaratılmaya başlandı.

Bugün Fransa’da örgütlü öfkeli kesimleri temsil eden, Sarı Yelekliler, demiryolu, sağlık ve eğitim sektörü çalışanlarına ek olarak polis şiddetine karşı oluşturulan adalet arayan kolektifler, kağıtsızlar, göçmenler, ırkçılık karşıtı platformlar, Feminicide karşı mücadele yürüten kadın örgütlerinin artık eylemlerini ve gücünü kapitalizme karşı tek bir saldırı okuna çevirme zamanı gelmiştir.

Parçalı ve reformlara bağlanmış bir mücadele ile kapitalizme ve onların temsilcisi hükumetlere geri adım attırmak artık bu küresel kapitalist saldırı programlarına karşı mümkün olmadığı açık ve nettir. Aralık ayında yapılacak olan ulaşımda ki süresiz grevi genel greve çevirmek ve tüm sektörleri kapsamasını sağlamak için hummalı bir ideolojik ve pratik çalışma yürütmek komünistlerin görevidir.

Fransa’da on binlerin sokaklarda “Devrim” sloganını hayata geçirmenin, 68 ruhunu tekrar Paris sokaklarında yeşertmek ve 1995 yılındaki”Juppé planı”ın geri çekilmesi sonucunu elde etme zamanı gelmiştir .

Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑