fbpx

Yazarlar

Published on Nisan 23rd, 2018 | by Avrupa Forum 20

0

Fikir ve ilkelerde mücadele, devrimci kardeşlik – Osman Tarık

Mealen aktarırsam, Krupskaya Lenin´den Anılar´ında anlatır; Martov kendisi gibi hasta yatağındadır ve Sovyetler Birliği’nin dışındadır. Onu Sovyetlere çağırır. Martov teklifi reddeder. Lenin bunun üzerine Sovyet doktorlarının en iyilerini Martov´un yanına yollar. Bir kaç ay sonra Lenin´in sağlığı gittikçe ağırlaşır. Son bir kez Martov´u yanında görmek istediğini anlatarak ona olan özel ilgisini ve özlemini dile getirir.
Aynı yaşlarda olan iki büyük devrimcinin yolları, yanılmıyorsam 1904’lerde Bolşevik ve Mensevik olarak ayrılmış, Lenin “Bir Adım İleri İki Adım Geri” kitabını Martov´un görüşlerinin eleştirisi üzerine yazmış olmasına ve yıllar boyunca iki farklı devrimci anlayışı temsil etmelerine rağmen insani yanları hiçbir zaman elden bırakmamışlardı.
Son yıllarda ve özellikle sosyal medya alanında görmekteyimki birazcık değişik düşünceler dile getirildiğinde birbirimize hırçınca saldırmaktayız. Onca yıllık birlikte yaşanmışlığı ve dostluğu bir tarafa atarak kolaylıkla birbirimizi karalayıp arkadaşlıktan çıkarmaktayız. Yazık! Birbirimize onca yıl emeği geçmiş yıllara, dayanışmaya, arkadaşlık, yoldaşlık, dostluğa yazık.
Her bir düşünce, fikir beyanı, etkilemeye ve etkilenmeye açık olmak zorundadır. Bu bilimselliğin temelidir. Hegel ve Feuerbach´ın yazdıkları olmasaydı diyalektik tarihsel materyalizm, İngiliz ekonomi politikacıları, özellikle Ricardo ve Smith olmasaydı Marksist ekonomi politik, başta Proudhon olmak üzere küçük burjuva sosyalistleri, ütopik sosyalistler ve Fransız Sosyalistleri olmasaydı sınıf savaşımı tarihi ve bilimsel sosyalizm yerli yerine oturtulup barbarlığın karşısında bütün insanlığı ve tabiatı kurtaracak olan alternatif bir düşünce, Bilimsel Sosyalizm düşüncesi ve praksisi olabilir miydi? Kaldi ki, bu saydıklarım, çoğunlukla Marks´ın muarızlarıydı. Muarızlarıydı ancak Marx büyük bir hoşgörü, vefa ve alicenaplıkla muarızlarının hakkını teslim etmesini bilecek kadar da alimdi. Proudhon´u Birinci Enternasyonalin kuruluşuna davet eden de odur, Hegel´e saldıranlara karşı Hegel´i savunan da odur. Bir çok yazısında Hegel´e saldıranlara yanıt verir. Ayrıca Kapital´in 24 Ocak 1873 tarihli Almanca İkinci Baskıya Sonsöz´de şöyle yazar:
“Hegel diyalektiğinin mistik yönünü, otuz yıl kadar önce, henüz daha moda olduğu bir sırada eleştirmiştim… Almanya´da gevezelik eden hırçınlar. Hegel´e saldırmanın tadını çıkartıyorlar. Bu yüzden ben, açıkça bu güçlü düşünürün öğrencisi olduğumu itiraf ettim ve hatta değer teorisi bölümünde yer yer ona özgü ifade biçimlerine de kur yaptığım oldu. Hegel´in elinde diyalektiğin mistisizmle bozulması, ayrıntılı ve bilinçli bir biçimde diyalektiğin genel işleyiş biçimini, ilk kez onun sunmuş olduğu gerçeğini örtmez.” Alicenaplık işte budur.
Kendi devrimci tarihimizden de biliriz ki; Mahir Cayan ve arkadaşları, Kızıldere´ye başka bir devrimci örgütün liderlerini ipten kurtarmak için kendi fiziki yok oluşlarının sonucunu bile bile çıkmamışlar mıydı?
Bizler aynı düşüncenin insanları ya da değişik varyasyonlarını oluşturanlarıyız. Değişik fikirleri beyan edenlere kendi düşüncelerimizi dikte ettirmenin yerine biz de düşüncemizi beyan ederiz. Hepsi bu!
Düşüncelerin çoğulculuğu bilimselliğin de Sosyalist Demokrasinin de temelidir. Bu asla unutulmamalı. Unutulduğu ya da örtbast edildiğinde yaşanan 70 yıllık sosyalizm deneyi aklımıza bir kez daha gelmeli. Gelmeli ki 20 küsür yıl monolotizm, ekonomizm ve bürokratik sosyalizmle boşuna mücadele etmediğimiz hatırlanmalı.
Yazıyı şöyle bitirelim de aydın havası olsun.
Temel ve Dursun bir gün ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Sohbetin bir yerinde gelin görünki birbirlerine amansızca saldırıp küsmüşler. Küs vaziyette uzunca bir yolu beraberce yürüdükten sonra önlerine kocaman bir ayı çıkıverir! Korku ve heyecan bürümüş suratıyla Dursun, Temel´e bakar. Temel “Ne o ayıdan yana olacak değilim ya” der.
Dostluk ve sevgiyle kalın.
Marx Kerim Tek Yol Devrim!

Tags:


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑