fbpx

Almanya

Published on Eylül 14th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

Almanya acı vatan mı? – Sinan Öztürk

Türkiyeliler olarak yaklaşık altmış yıldır Almanya’da yaşıyoruz. Bu az bir süre değil.

İlk gelenler, 2.nci Dünya Savaşı’nın ardından yeniden yapılandırılan Almanya’da çok ihtiyaç duyulan iş gücü açığını kapatmak amacıyla ağırlıklı olarak madencilik sektöründe olmak üzere demir-çelik ve otomobil fabrikalarında çalışmak için davet edilerek gelen işçilerdi.

Bu işçiler hepimizin bildiği gibi ailelerini memlekette bırakıp buraya gelenlerden oluşuyordu. “Yabancılık”tan söz edilecekse işte bu kesim tümüyle yabancıydı; çünkü kendilerinden önce az da olsa okumak amaçlı Almanya’ya gelenler dışında burada Türkiyeli bir nüfus yoktu. Aileleri parçalanmıştı ama en azından ekonomik olarak sıkıntıları yoktu.

İsviçreli yazar Max Frisch’in ünlü “Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen” sözleri bir yandan çok önemli bir gerçeği de yansıtıyordu. “Biz iş gücü çağırdık ama gelenler insandı!” cümlesi buradaki işçiler için o dönemler ciddi anlamda bir özetti.

İş gücü derken ıskalanan “insan”; yaşayan, ailesi ve yakınları olan, farklı ihtiyaçları olan sosyal bir varlıktı. Bu sosyal varlığın farkına varılması aynı zamanda kendileri için de bundan sonra bir şeylerin değişeceğini bildiriyordu. Böylelikle bir süre sonra memlekette kalan eşler, çocuklar buraya alındı. Haliyle “haym”larda kalan işçiler yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başladılar. Evler tutuldu, çocuklar okullara gönderildi, iş sonrası eve dönüldüğünde tencerede pişen yemek vardı. Zamanla burada da çocuklar dünyaya geldi. Ve sonra o çocuklar büyüdüler, onların da çocukları burada dünyaya geldi.

Böylelikle altmış yılda iyi kötü bir yaşam deneyimi ve gelenekler oluşmaya başladı. Bugün doğusu hariç Almanya’da nereye giderseniz gidin karşınıza Türkiyeliler çıkar. Her alanda her meslekte her kentte her kasabada yerleşmiş ve boy vermişiz. Artık buradaki Türkiyeli nüfus sadece fabrikalarda çalışmıyor. Almanya’daki küçük esnafın içerisinde oldukça ağırlığı var. Gastronomi, berberlik, taksicilik, büfecilik, müteahhitlik gibi alanlarda ağırlıklı olarak Türkiye kökenli insanlar vardır. Bunun dışında öğretmen, mühendis, hukukçu, doktor, sağlık sektörünün her yerinde çalışan, çok az da olsa kamu sektöründe çalışan, gerek eyalet parlamentolarında gerekse Bundestag’ta (Meclis’te) çok sayıda Türkiye kökenli siyasetçi de görev yapmaktadır. Eğlence ve medya sektöründe de hatırı sayılacak kadar insan çalışmakta. Yazarlar, sinemacılar, öğretim üyeleri ülkenin her tarafında aktif bir şekilde çalışma yaşamlarını sürdürmektedirler.

“Almanya acı vatan!” filmlere türkülere konu olmuş ve neredeyse deyimleşmiş. Bununla anlatılmak istenen, burada yaşayan insanların kendilerine çok yabancı yeni bir dünyada, bir yandan ekmek kavgası, bir yandan kültürünü, geleneklerini koruma çabası süreci içerisinde, ailelerinden ve memleketlerinden uzak, bir de “yabancı düşmanlığı” baskısı altında yaşamlarını sürdürme çilesiydi.

Aradan epey zaman geçti. Almanya’da hâlâ acı olan şeyler var elbette. Gerçi nerede yok ki! Ancak buradaki Türkiye kökenli insanların yaşamları da oldukça değişmiştir. Artık yerleşme alanı olarak burası seçilmiştir. Çoğu insan burada ev arsa alıyor, çocuklar dil olarak Almancaya daha çok hakim oluyorlar, gelecek burada kuruluyor. Mezarlıklardaki payımız da yavaş yavaş burada çoğalıyor. Yüzümüzü buraya döndük. Ancak sırtımızı da memleketimize dönmedik elbette.

Deyim yerindeyse altmış yıl içerisinde bir “denge” oluşmuştur. Bir tarafta Türkiye diğer tarafta Almanya. Bir geçişkenlik sağlanmıştır. Eski kuşaklar için her iki ülke de artık hemen hemen ortak vatan olarak algılanmaktadır. Medya ve internet olanakları da ayrıca iki ülke arasındaki mesafeyi oldukça kısaltmıştır. Burada doğup büyüyenler içinse ağırlık Almanya’dan yanadır. Olması gereken de budur.

O halde bundan böyle “Almanya acı vatan!” bir gerçekliği yansıtmaktan ziyade daha çok bir nostaljiyi yansıtıyor diyebiliriz.

Zaman taşları yerine oturtuyor…

14 Eylül 2020

Tags: , ,


About the Author



Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑