fbpx

Edebiyat

Published on Eylül 13th, 2020 | by Avrupa Forum 1

0

Ali Baki Gül Baba – Mahsuni Gül

Baki Yaşa Altınok tarafından yayınlanan “Ali Baki Gül Baba Divanı” adlı eser önemli bir eserdir.

Eserde yer alan şiirlere değinmeden önce Ali Baki Gül Baba’nın yaşamına ve şiirlerine kısaca olsa da değinmekte yarar var.

Ali Baki Gül Baba, Sıdkı Baba’nın oğludur.

Sıdkı Baba hakkında çeşitli yayınlar da bilgiler mevcuttur.

Ali Baki Gül Baba ise, babası Sıdkı Baba gibi şiir ve deyiş yazan bir ozandır.

Baki Yaşa Altınok tarafından yayınlanan “Ali Baki Gül Baba Divanı” adlı eserde, Ali Baki Gül Baba’nın çeşitli şiirlerinin yanısıra Kore Savaşı’na ait şiirlerine de yer verilmiştir.

Baki Yaşa Altınok tarafından yayınlanan “Ali Baki Gül Baba Divanı” adlı eserde Ali Baki Gül Baba’nın Kore Savaşı’na ait şiirlerinden birisi de şu şiiridir:

“… Kore  diyarında Türk askerleri

Size düştü şimdi gayret yavrular

KahramanTürklerin aslan erleri

Eyleyin sıdk’ile hizmet yavrular.

Vatana hizmettir Türk’ün emeli

Kudretiyle muhkem kurmuş temeli

Ulu’l emre dedik ezelden beli

Eyleyin sıd’k ile hizmet yavrular.

Cihad eyleyenden fi’sebilillah      4

Keser mi yardımı Hazret-i Allah

Şefi’ül-müznibin ol Habibullah

Tebşir eder bize cennet yavrular.

Ne vakit açılsa böyle bir sefer

Şüphesiz Türk’ündür her zaman zafer

Türkleri halk etmiş Allah Gazanfer

Böyledir ezelden hilkat yavrular

Dinde sebatım var çıkmam yolumdan

Sizleri korusun şerr ü zulumdan

Kahramanız korkumuz yok ölümden

Vatan-ı aslimiz ahret yavrular.

Dilaver erlerin yoktur obası

Çelikten eğninde vardır abası

Seferde devlettir ana babası

Çekmeyin meşakkat hasret yavrular

Ordular içinde şecaatiniz

Hayranlık bıraktı cesaretiniz

Harbçilikte olan maharetiniz

Düşürdü dünyaya hayret yavrular.

Ordular yürüse şark ile garptan

Bahadır bu Türkler çekinmez harbten

Şir ü pelenk korkmaz gölbez’ü kelb’ten

Edin kumandaya dikkat yavrular

Bizi halk’eyleyen Hazret-i Mevla

Şan ü şerefimiz eylemiş a’la

Türk neslinde korku bulunmaz asla

Bizdedir manevi kuvvet yavrular.

                                                                                                                                           Yed’ullah okuyup demişiz beli

Doğdu kalbimize nûr-ı münceli

Elimiz üstünde Allah’ın eli

Böyle verdik ezel biat yavrular.

Ölmek var dönmek yok yoldan bize

Nitekim yakışmaz şerefimize

Çatal kılıç aldık biz elimize

Büyük yerden aldık himmet yavrular

Muharibler gördü Türkün askerin

Yükseldi semaya savt’i aferin

Allah def’edecek düşmanın şerrin

Girecek içine illet yavrular

Çalındıkça herdem hücum borusu

Silaha sarılır aslan sürüsü

Ali Baki der ki düşman ordusu

Gösterdi firara sür’at yavrular…”

***

Ali Baki Gül Baba’nın Kore Savaşı’na ait bu şiirini Nazım Hikmet’in ünlü şiiriyle karşılaştırmakta yarar var. Şöyle yazar Nazım Hikmet:

KORE’DE ÖLEN BİR YEDEK SUBAYIMIZIN MENDERES’E SÖYLEDİKLERİ

DİYET

Gözlerinizin ikisi de yerinde, Adnan Bey,

iki gözünüzle bakarsınız,

iki kurnaz,

   iki hayın,

         ve zeytini yağlı iki gözünüzle

                 bakarsınız kürsüden Meclis’e kibirli kibirli

                          ve topraklarına çiftliklerinizin

                                     ve çek defterinize.

Ellerinizin ikisi de yerinde, Adnan Bey,

iki elinizle okşarsınız,

iki tombul,

   iki ak,

        vıcık vıcık terli iki elinizle

            okşarsınız pomadalı saçlarınızı,

                    dövizlerinizi,

                           ve memelerini metreslerinizin.

İki bacağınızın ikisi de yerinde, Adnan Bey,

iki bacağınız taşır geniş kalçalarınızı,

iki bacağınızla çıkarsınız huzuruna Eisenhower’in,

ve bütün kaygınız

      iki bacağınızın arkadan birleştiği yeri

              halkın tekmesinden korumaktır.

Benim gözlerimin ikisi de yok.

Benim ellerimin ikisi de yok.

Benim bacaklarımın ikisi de yok.

Ben yokum.

Beni, Üniversiteli yedek subayı,

                   Kore’de harcadınız, Adnan Bey.

Elleriniz itti beni ölüme,

            vıcık vıcık terli, tombul elleriniz.

Gözleriniz şöyle bir baktı arkamdan

ve ben al kan içinde ölürken

           çığlığımı duymamanız için

                   kaçırdı sizi bacaklarınız arabanıza bindirip.

Ama ben peşinizdeyim, Adnan Bey,

ölüler otomobilden hızlı gider,

kör gözlerim,

          kopuk ellerim,

                     kesik bacaklarımla peşinizdeyim.

Diyetimi istiyorum, Adnan Bey,

göze göz,

ele el,

bacağa bacak,

diyetimi istiyorum,

alacağım da.

25 Haziran 1959…”

KAYNAKÇA

Baki Yaşa Altınok Ali Baki Gül Baba Divanı Sayfa 691.

https://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/korede_olen_bir_yedek.htm.

Tags: , ,


About the AuthorBir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top ↑